Demoliční nůžky Demarec Multiprocesor

Sedm typů hydraulicky výměnných čelistí systému DemaLink společně s DemaPower je připraveno Vám usnadnit jakoukoli demolici.

  • Demalink systém - výměna čelistí pomocí hydraulického upínače během pár minut
  • Velmi výkonný díky systému DemaPower
  • Nižší spotřeba paliva díky systému DemaPower
  • Stabilizace vedená čelistí před a za otočným bodem v C- a S-Jaw (SGS)
  • 2 hydromotory otoče s filtry
  • Díly podléhající opotřebení jsou vyměnitelné v místě stavby
  • Průchod hydraulického okruhu k rychloupínače čelisti skrz otoč
  • Volitelné: Systém rozprašování vody pro omezení prašnosti

DemaPower
Tato jedinečná technika válců byla vyvinuta společností DEMAREC. Dvojčinný rychlostní ventil systému DemaPower zajišťuje extrémně rychlý pracovní cyklus otevření a zavření čelisti. Čelisti se mohou otevřít a zavřít do 4-5 sekund (dle velikosti). Kromě toho má válec díky použití 4 tlakových komor ve válci o 20% více energie než konvenčně konstruované válce. To vede k obrovskému zvýšení pracovní kapacity až o 30%.

DemaLink
Použitím nového systému DemaLink, který vyvinul DEMAREC, lze čelisti měnit hydraulicky velmi rychle a snadno. Za méně než 10 minut se multiprocesor změní ze šrotových nůžek na demoliční nůžky na beton na vydrcovač betonu. Již nebudou žádné zbytečné prostoje a vždy bude jen ta správná čelist pro danou práci. Díky systému DemaLink mohou být čelisti bezpečně měněny na místě pouze 1 osobou.

Dva hydromotory otoče s filtry
Pulverizéry DEMAREC s otočí jsou standardně vybaveny dvěma hydromotory pro extra výkonnou otoč. Přetlakové bezpečnostní zařízení na otoči zajišťuje, že na ni nebudou přenášeny nežádoucí síly. Všechny modely jsou standardně vybaveny také filtry v hydraulickém okruhu otoče.