Drticí lopaty Xcentric

S řadou drticích lopat Xcentric Crusher byla vyvinuta nová technologie pro ziskovou stavební sutě, betonu, asfaltu, drcení hornin atd. Mobilní příslušenství je dokonalým pracovním nástrojem pro zpracování materiálu, jako je stavební suť, beton i armovaný beton, přírodní kámen, cihly a asfalt přímo na stavbě, recyklačních závodech nebo deponiích. Takto vyrobený recyklovaný materiál lze znovu využít, což generuje značné úspory, resp. dodatečný zisk. Připojením drticí lopaty Xcentric se jakýkoli stavební stroj stane mobilní a efektivní drtičkou.

Úžasný výkon drtiče je založen na jeho patentované technologii. Základem techniky je pohyblivá horní čelist. Díky excentrickému pohybu speciálně uložené čelisti jsou drtiče řady Xcentric schopny zpracovávat i vlhký materiál bez efektu hutnění mezi drticími čelistmi. Mechanismus nastavení velikosti částic je snadno přístupny a umožňuje rychlou změnu velikosti zrna.

Výhody drticích lopat Xcentric Crusher jsou zřejmé:

- přeprava na skládky nebo recyklační místa již není nutná
- lepší využití nosiče
- žádné náklady na stacionární drtiče a externí pracovníky
- snadná manipulace
- snadná údržba
- mobilní, flexibilní a dostupné pro téměř jakoukoli velikost stroje
- nezávislost na dodavatelích
- udržitelnost pro ochranu přírodních zdrojů a životního prostředí
- drticí lopaty Xcentric pracují s obousměrným hydraulickým okruhem, což umožňuje reverzní chod a v případě uvíznutí materiálu jeho uvolnění