Třídicí lopaty Cobra řady XS

Třídící lopaty Cobra se používají na nakladačích a rypadlech, umožňují třídit, prosévat, drtit, míchat a provzdušňovat různé vstupní materiály včetně mokrých a lepivých a vytvořit z nich materiál vhodný k dalšímu využití.
Nejmenší řada třídicích lopat je vhodná zejména pro lehké aplikace (třídění a drcení zeminy, úprava kompostu atd.)
Široká nabídka lopat Cobra umožní najít vhodný typ třídicí lopaty pro zpracování nejrůznějších materiálů a pro připojení na všechny běžné typy strojů.
Připojením třídicí lžíce získáte účinné třídicí a drticí zařízení bez nutnosti investovat do drahých speciálních strojů.
Třídicí lopaty jsou mobilní zařízení a tedy zpracování materiálu probíhá přímo v místě bez nutnosti jeho přepravy.

 • 4 modely lopat o objemech od 0,2 do 0,9 m3, pro minirypadla od 3 tun a nakladače již od 1 tuny.
 • Optimální poměr mezi hmotností, objemem a robustností konstrukce lopaty pro využití na kompaktních strojích.
 • 3 typy pracovních válců pro třídění, drcení, míchání a provzdušňování, finální materiál od 10 do 75 mm zrnitosti.
 • Rovné vnitřní strany násypky lopaty zajišťují propad materiálu přímo k pracovním bubnům a brání ulpívání v rozích.
 • Dva hydromotory a zdvojené řetězové pohony u modelů XS2-120 a 2-150 pro lepší přenos sil přináší bezkonkurenční výkon a prodloužení životnosti.

Příklady použití třídicích a drticích lopat Cobra

 • třídění vykopané zeminy na obsypový materiál pro zpětný zásyp potrubí, kabelů při stavbě inženýrských sítí
 • drcení, promíchání a provzdušnění kompostu, bioodpadu, třídění a drcení již hotového kompostu před expedicí
 • drcení kůry, míchání zeminových substrátů, těžba rašeliny
 • třídění stavební suti s velkým podílem zeminy, do drtičky jde jen čistý materiál, snížení celkové hmotnosti drceného materiálu přináší úspora nákladů na drcení stavebního odpadu
 • drcení odpadního pórobetonu, sádrokartonových desek, skla atd.
 • rozmělnění hrud uhlí, soli, vápence, škváry, zmrzlé zeminy atd.
 • rekultivace a neutralizace kontaminovaných zemin přimícháním vhodného aditiva
 • stabilizace zemin vápnem nebo cementem
 • zapracování vodárenských kalů do kompostu
Třídicí buben
Třídicí buben
Drticí buben
Drticí buben
Homogenizační buben
Homogenizační buben
 • třídicí bubny mají oblé hrany pro minimalizování drticího efektu
 • drticí bubny mají v jednom směru hranu, která drtí, v opačném směru jsou oblé a třídí
 • homogenizační bubny jsou určené k míchání, na vlhké materiály, na drcení, jejich konstrukce bubnu minimalizuje možnost zalepení
 • výstupní frakce od 0-10 mm až po 0-25 mm jsou vhodné pro třídění zeminy, zpracování výkopku na zásypový materiál, finální úpravu kompostu namísto rotačních sít, kdy lopata materiál částečně podrtí a rozmělní hroudy

 • frakce 0-50 mm resp. 0-75 mm je vhodná pro míchání a provzdušňování kompostu, drcení biologicky rozložitelného odpadu, keramiky, skla, míchání kalů a tuhých paliv atd.
 • možnost přizpůsobení lopaty specifickým požadavkům zákazníka, např. pro náročnější aplikace je možno lopatu vybavit dvěma hydromotory a zdvojenými řetězovými rozvody, pro práci s abrazivními materiály lopatu vybavit dodatečnými Hardoxovými pláty v místech toku materiálu, pro instalaci na teleskopické manipulátory zvolit hydromotor bez nutnosti vybavení přepadem přímo do hydraulické nádrže atd.