Třídicí lopaty Cobra řad L a XL

Třídící a drticí lopaty Cobra řady L a XL jsou určeny pro nakladače od 10 tun a rypadla od 22 tun, používají se pro nejrůznější aplikace a tam, kde je kladen důraz na vysoký hodinový výkon. Díky dvěma radiálním pístovým hydromotorům mají v každé situaci dostatek výkonu.

 • 4 modely třídicích lopat o objemech od 2,1 do 6,5 m3
 • čtyři typy bubnů - třídicí, třídicí a drticí, dva typy homogenizačních, výstupní frakce 0-10 mm, 0-15 mm, 0-25 mm, 0-35 mm, 0-40 mm, 0-50 mm, 0-65 mm a 0-75 mm
 • lopaty jsou standardně v provedení HD a již vybaveny dvěma radiálními pístovými hydromotory se zdvojenými řetězovými rozvody. Pro práci s velmi abrazivními materiály lze lopatu zesílit dodatečnými Hardoxovými pláty v místech toku materiálu, zvolit dodatečný šroubovaný podbřit atd.

VÝHODY TŘÍDICÍCH A DRTICÍCH LOPAT COBRA


Příklady použití třídicích a drticích lopat Cobra

 • třídění vykopané zeminy na obsypový materiál pro zpětný zásyp potrubí, kabelů při stavbě inženýrských sítí
 • drcení, promíchání a provzdušnění kompostu, bioodpadu, třídění a drcení již hotového kompostu před expedicí
 • drcení kůry, míchání zeminových substrátů, těžba rašeliny
 • třídění stavební suti s velkým podílem zeminy, do drtičky jde jen čistý materiál, snížení celkové hmotnosti drceného materiálu přináší úspora nákladů na drcení stavebního odpadu
 • třídění frézovaného asfaltu a využití recyklátu pro výstavbu komunikací technologií za studena, případně jeho využití do různých podkladních vrstev
 • předtřídění materiálu před stacionárními třídičkami a jejich plnění v jedné operaci
 • drcení odpadního pórobetonu, sádrokartonových desek, skla atd.
 • rozmělnění hrud uhlí, soli, vápence, škváry, zmrzlé zeminy atd.
 • rekultivace a neutralizace kontaminovaných zemin přimícháním vhodného aditiva
 • stabilizace zemin vápnem nebo cementem
 • zapracování vodárenských kalů do kompostu
Třídicí buben
Třídicí buben
Drticí buben
Drticí buben
Homogenizační buben
Homogenizační buben
 • třícicí bubny mají oblé hrany pro minimalizování drticího efektu, minimalizování nežádoucího vzniku úlomků kamení nebo jíných materiálů, které například při liniových stavbách mohou poškodit potrubí, kabelové vedení atd.
 • drticí bubny mají v jednom směru hranu, která drtí, v opačném směru jsou oblé a třídí
 • homogenizační bubny jsou určené k míchání, na vlhké materiály, na drcení, jejich konstrukce bubnu minimalizuje možnost zalepení
 • optimální poměr mezi hmotností lopaty, objemem a robustností konstrukce lopaty
 • rovné vnitřní strany násypky lopaty zajišťují rychlejší propad materiálu přímo k pracovním bubnům a brání ulpívání a lepení materiálu v rozích lopaty

 • výstupní frakce od 0-10 mm až po 0-25 mm jsou vhodné pro třídění zeminy, zpracování výkopku na zásypový materiál, finální úpravu kompostu namísto rotačních sít, kdy lopata materiál částečně podrtí a rozmělní hroudy

 • frakce 0-50 mm resp. 0-75 mm je vhodná pro míchání a provzdušňování kompostu, drcení biologicky rozložitelného odpadu, keramiky, skla, míchání kalů a tuhých paliv atd.

 • možnost přizpůsobení lopaty specifickým požadavkům zákazníka, např. pro náročnější aplikace je možno lopatu vybavit dvěma hydromotory a zdvojenými řetězovými rozvody, pro práci s abrazivními materiály lopatu vybavit dodatečnými Hardoxovými pláty v místech toku materiálu, pro instalaci na teleskopické manipulátory zvolit hydromotor bez nutnosti vybavení přepadem přímo do hydraulické nádrže atd.